มูลนิธิรักษ์ไทย

ที่อยู่
273 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.
พิกัด
13.788961, 100.538033

รายละเอียด

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานมานานมากกว่า 30 ปี ซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์ ส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมทางด้านอาชีพของคนในชุมชน การดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ