มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ที่อยู่
214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.7547941, 100.5091326

รายละเอียด

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียนและครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการพัฒนาครูต้นทางและปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ