มานิตย์บาดาล

ที่อยู่
91 หมู่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
พิกัด
18.9788028, 98.9816722

สินค้าและบริการ

เจาะบ่อบาดาล, สำรวจแหล่งน้ำ, ระบบน้ำบาดาล ประปา,