มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ที่อยู่
13/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30
พิกัด
15.72119, 100.05283

ข้อมูลธุรกิจ

สถาบันการศึกษาที่ให้มากกว่า "ปริญญา"ประสิทธิภาพก้าวหน้า วิสัยทัศน์ก้าวไกล ก้าวไปสู่สากลโลกนิเทศศาสตร์ต้อง...เรียนรู้อย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ

สินค้าและบริการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต), สาขาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาวิทยาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ,สาขาวิชานิติศาสตร์