ภาวินี ฟาร์ม

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่อยู่
32 หมู่ 18 ถนนอุบล-พิบูลย์ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-19:00

สินค้าและบริการ

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่และผลิตปุ๋ยอินทรีย์