ฟิลิปปินส์ สถานเอกอัครราชทูต

ที่อยู่
ทูตฝ่ายการพาณิชย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, กงสุล 08:00-16:00