ฟาร์มตาเล็ก

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์

ที่อยู่
43 หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปิดให้เด็กและครอบครัวเข้ามาทำกิจกรรมต่างได้มีที่พักและอาหารพร้อม อย่างน้อยกลุ่มละ 10 คน แต่ไม่เกิน 40 คน