พรินท์เอ็กซ์

หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

ที่อยู่
2 ถนนเตาหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

งานพิมพ์กระดาษระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท