บีโอไอ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

หมวดหมู่ : สมาคมการจัดการ

ที่อยู่
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
Line ID
@boinews
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
พิกัด
13.733074, 100.53038

สินค้าและบริการ

ศูนย์อำนวยความสะดวกนักลงทุนเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว (One Start One Stop Investment Center: OSOS) จับมือเครือข่าย 38 หน่วยงาน 14 กระทรวง 9 องค์กรธุรกิจ ให้คำปรึกษา ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนะนำการลงทุนทำธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่