บางกอก แอมบูแลนซ์

ที่อยู่
2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
บริการ 24 ชั่วโมง

สินค้าและบริการ

รถพยาบาลบางกอกแอมบูแลนซ์ให้บริการ รถพยาบาล, รถพยาบาลฉุกเฉิน, รถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย, รถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน, รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, รถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีส่งต่อ, รถพยาบาลฉุกเฉิน กู้ภัย, รถพยาบาลรับส่ง ตรวจตามนัด, รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่, บริการรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่, บริการรถพยาบาลรับส่ง ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ, บริการรถพยาบาล