บลูโอ้ ริทึม คาราโอเกะ แอนด์ โบว์ล

ที่อยู่
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ