บริษัท 9 เอ็ม ไวร์ ฮาร์เนส จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0135559012806

ที่อยู่
55/1 หมู่ 9 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

โรงงานผลิตประกอบชุดสายไฟ เราทำตั้งแต่ ตัด-ปอกสาย,แยก,ฉีดพลาสติก และย้ำเทอร์มินอลเข้ากับสายไฟ รับประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม สายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค คุณภาพชุดสายไฟของเราได้มาตรฐานในการผลิต