บริษัท ไฮเทค เอเชีย จำกัด

ที่อยู่
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เป็นตัวแทนจำหน่ายภาชนะหีบห่อ อุปกรณ์ทุกชนิด