บริษัท ไอรอน เมนูเฟคเจอร์ริ่ง พาร์ท จำกัด

ที่อยู่
โรงงานผลิต 105/17 หมู่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล