บริษัท ไอดีพี เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

ที่อยู่
99/85 หมุ่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ศูนย์สอบและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ