บริษัท ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ สตีล จำกัด

ที่อยู่
3 หมู่ 5 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์