บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายปศุสัตว์

ที่อยู่
239 หมู่ 18 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เครือเบทาโกร กับ บริษัท ซูมิโตโม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสุกรพ่อแม่พันธุ์ และสุกรขุนปลอดโรค หรือสุกรเอส พี เอฟ (SPF : Specific Pathogen Free) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกในอนาคต