บริษัท ไทยไชน่านันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมวดหมู่ : ตะกั่ว

ที่อยู่
164 หมู่ 4 ถนนอินทบุรี-เขาทราย ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

โลหะ ตะกั่ว