บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด

หมวดหมู่ : เลนส์

ที่อยู่
128/251-6 อาคารพญาไทยพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

นำเข้าเลนส์แว่นตาเพื่อจำหน่ายให้ร้านแว่นตา