บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
26 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อสังหาริมทรัพย์