บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : สำรวจแร่

ที่อยู่
238/110 อาคารศรีวราแมนชั่น 2 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00

สินค้าและบริการ

สำรวจ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่