บริษัท โฮมพลัส บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่
16/349 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและติดตั้งสัญญานกันขโมย กล้อง CCTV เกี่ยวกับความปลอดภัย