บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105559192901

ที่อยู่
429/48 หมู่บ้านกลางเมือง ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
อีเมล