บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

ที่อยู่
573/144-5 ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อตั้งสำรองหนี้ ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของบริษัทมหาชน ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของกรมการประกันภัย ประเมินราคาทรัพย์สินกองทุนสำรองขั้นที่ 2 ให้กับสถาบันการเงินประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์