บริษัท โนเบิล อินเตอร์ พลาสท์ จำกัด

ที่อยู่
3101/3 ถนนลาดพร้าว 115 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ซื้อมา-ขายไปเม็ดพลาสติก