บริษัท โตโย ซอฟแลน วิซ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
700/764 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตแผ่นโลหะบุฉนวนที่ใช้ในการก่อสร้าง แถวพานทอง รวมถึงผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้บุโลหะเพื่อทำฉนวน ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยมากกว่าเรื่องตกแต่งให้สวยงาม คือการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายภายในอาคาร คุณภาพดีคุ้มค่าในการจ่าย เลือกสรรได้ตามความเหมาะสม เรามั่นใจในสินค้าของบริษัทเราทุกชิ้น