บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ที่อยู่
231 หมู่1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงหลัก เช่น ชีวมวล ก๊าซโรรมชาติ ขยะชุมชน แสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า