บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
414 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

ดำเนินธุรกิจcall center ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ของเอไอเอส ดีพีซี และบริษัทอื่นๆในเครือ