บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด

ที่อยู่
136,138 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เว็บไซต์
พิกัด
13.783903, 100.559671

ข้อมูลธุรกิจ

ใหม่ล่าสุดจากสิงคโปร์!
     หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดคณิต-วิทย์ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1-6 โดยแปลนปริทัศน์ ร่วมกับ Marshall Cavendish ผลิตให้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับเกณฑ์การชี้วัดของ สสวท. ใน 1 ชั้นปี ใช้ Textbook และ Workbook อย่างละ 1 เล่ม
Textbook ราคาเล่มละ 350 บาท* Workbook ราคาเล่มละ 250 บาท...