บริษัท เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก จำกัด

หมวดหมู่ : เม็ดพลาสติก

ที่อยู่
777 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซร์เคิล และรับจ้างบดเม็ดพลาสติก