บริษัท เอ พี เมโทรโลยี เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
1350/123-125 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 เสาร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

จัดจำหน่ายและบริการ สอบเทียบ เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องวัดสามแกนเครื่องวัดความกลม เครื่องวัดความเรียบผิวเครื่องวัดความโค้งเครื่องมือวัด QC เครื่องมือวัด QA Measuring Instrument, Coordinate Measuring Machine , Roundness Measuring Instrument ,Roughness Measuring Instrument ACCRETECH