บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

ที่อยู่
719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
พิกัด
13.7546757, 100.586732

สินค้าและบริการ

บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด โรงงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ จำหน่ายเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า