บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม