บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

สินค้าและบริการ

ให้เช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ และให้เช่าพื้นที่สำนักงาน