บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด

ที่อยู่
81 หมู่4 ถนนพระแสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/หีบน้ำมันปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน