บริษัท เอส วี ซี เอ็นจิเนียริ่งเเอนด์เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
279/4 หมู่ 6 ถนนทางหลวงสาย 36 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00,เสาร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

คัดเเยกวัสที่ไม่ใช้เเล้ว ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เเล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2541)