บริษัท เอสเคพลาสเทค จำกัด

ที่อยู่
1/2 หมู่ 9 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์