บริษัท เอฟแอนด์บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่
60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ศูนย์อาหาร ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบวงจรภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์