บริษัท เอชวายเอช อินเตอร์ เมทเทิล จำกัด

หมวดหมู่ : ดีบุก

ที่อยู่
40 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริษัท เอชวายเอช อินเตอร์ เมทเทิล จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย (Manufacturing and trading ) ดีบุก และยังมีสินค้า เพิ่มเติมเช่น ตะกั่ว สังกะสี พลวง และทองแดง เป็นต้นบริษัทฯ เป็นทั้งผู้ค้า ดีบุก ตะกั่ว พลวง ทองแดง สังกะสี ทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีก ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจึงไม่ต้องเป็นกังวล