บริษัท เพนเจนนิกซ์ จำกัด

ที่อยู่
62 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ