บริษัท เพชรบูรณ์อินโนเวชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่
172/1 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

โจ๊กข้าวกล้อง โอไรซ์ (O RICE)