บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

หมวดหมู่ : ก้อนถ่านหินป่น

ที่อยู่
8/26 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
พิกัด
13.721482, 100.528129

สินค้าและบริการ

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า คัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูป และจำหน่ายถ่านหิน