บริษัท เบ็นเทคเคมีคัล จำกัด

ที่อยู่
97/30 หมู่4 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริษัท เบ็นเทคเคมีคอล จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดการบริการที่โดดเด่นและความปลอดภัยสูงสุด