บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่
สาขาแม่ฮองสอน 117/33-4 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อาหารสัตว์ขายส่ง และผู้ผลิต