บริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่
2/2 หมู่ 3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ข้อมูลธุรกิจ

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เป็นบริษัทในเครือ เบญจพรกรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานโดย คุณเอนก แซ่ตั้ง ประธานกรรมการบริหารเบญจพรกรุ๊ป โดยซื้อกิจการมาจาก บริษัท หาดใหญ่โปรคอน จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท