บริษัท เท็ค วู๊ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
88/79 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายโทรทัศน์และวิทยุ