บริษัท เทสตี้ ฟรุต จำกัด

ที่อยู่
716/1 ถนนลำปาง-งาว ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง