บริษัท เทคโน-ซายน์ จำกัด

ที่อยู่
675/134 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 43 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

บริการออกแบบให้คำปรึกษา จัดหา อุปกรณ์ ติดตั้ง วางระบบ ภาพและเสียง (Video Conference), โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual), เสียงประกาศ (PA), กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), ระบบเตือน การบุกรุก (Intrusion) ระบบจ่ายไฟฟ้า (Electrical Distribution), เครื่องมือวัด (Intrument), อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า/ไฟฟ้า