บริษัท เดอะ แอเรีย จำกัด

ที่อยู่
707 หมู่ 5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

บริการจดสิทธิการเช่าพื้นที่ในการตั้งสถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์