บริษัท เชียงใหม่ เค เค ปิโตรเลียม จำกัด

ที่อยู่
322 หมู่ 1 ถนนสี่แยกพืชสวนโลก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
แฟกซ์